آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (21) 55000714
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل تهرانی
تلفن‌های دیگر 55000714
فاکس 55000714
آدرس پستی

اتوبان بهشت زهرا، صالح آباد غربی، خیابان کلهر، خیابان موتورآب، جنب مصالح فروشی مهاجری

کلید واژه‌ها   

سازنده دستگاه پرکن مایعات، حبوبات و پودر