آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (174) 6246007
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیداحمد حسینی
تلفن‌های دیگر 6246007
فاکس 6246007
آدرس پستی

خیابان شهیدبهشتی، کوچه بهشت 14، منزل سیدابراهیم حسینی

کد پستی 4961747638
پست الکترونیک logistica_deland@yahoo.com
کلید واژه‌ها  

سردخانه و سورتینگ میوه و مرکبات

گروه کاری

گروه کاری