چسبها

ما 84 مورد مطابق با جست و جوی شما پیدا کردیم

  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد

no-image-870

گروه تولیدی ایران چسب (الغری)

استان: تهران | شهر: تهران
نام محصول: Johnson، تولید انواع چسب‌های نواری، ‌ کاغذی و برق، بسته‌بندی و آب چسب، انواع کاغذ فکس، تراش، اتود
تهرانناشناخته
no-image-2358

چسب و لاستیک جنوب

استان: تهران | شهر: تهران
تولیدکننده انواع چسبهای صنعتی و مصارف عمومی
تهرانناشناخته
no-image-5612

پیوند شیمی

استان: | شهر:
انواع چسب مایع
ناشناخته
no-image-5849

دوام سازان زنده رود

استان: | شهر:
تولید کننده انواع چسب های تخصصی
ناشناخته
no-image-3279

شایا شیمی

استان: اصفهان | شهر: مورچه خورت
چسب صنعتی
مورچه خورتناشناخته
no-image-1492

رزین و چسب شمال

استان: تهران | شهر: تهران
تولید کننده چسب های صنعتی حرارتی و انواع چسب سرد و مایع
تهرانناشناخته
no-image-1567

شیمی زان

استان: تهران | شهر: تهران
تولید چسب پلیاورتان و رزینهای پوشش
تهرانناشناخته
no-image-4273

جعبه چسبانی سرعت کار

استان: تهران | شهر: تهران
چسب
تهرانناشناخته
no-image-1187

نوین گام صنعت

استان: تهران | شهر: تهران
تولیدکننده چسب های صنعتی
تهرانناشناخته
no-image-2677

تولیدی و شیمیایی دو هزار شیراز زرین

استان: فارس | شهر: شیراز
تولید انواع چسبهای صنعتی سرد و گرم و تینر
شیرازناشناخته
no-image-1161

متین شیمی

استان: تهران | شهر: تهران
تولید چسب چوب و رنگهای صنعتی
تهرانناشناخته
no-image-5829

چسب سپهر

استان: | شهر:
تولید کننده انواع چسب
ناشناخته