مواد و لوازم

ما 2,669 مورد مطابق با جست و جوی شما پیدا کردیم


no-image-202

پتروشیمی خوزستان (طرح پلیمرهای مهندسی)

استان: تهران | شهر: تهران
تولید 25 هزار تن پلیکربنات در سال
تهرانناشناخته
no-image-203

پتروشیمی شهید تندگویان

استان: تهران | شهر: تهران
تولید هزار تن پلیاتیلن ترفتالات (گرید الیاف) در سال، تولید 309 هزار تن پلیاتیلن ترفتالات (گرید بطری) در سال، تولی
تهرانناشناخته
no-image-204

ملی صنایع پتروشیمی

استان: تهران | شهر: تهران
تولید 600 هزار پلیاتیلن سنگین و سبک خطی در سال، تولید 300هزار تن پلیپروپیلن در سال، تولید 300 هزار تن پلیاتیلن سنگی
تهرانناشناخته
no-image-205

پتروشیمی ایلام

استان: تهران | شهر: تهران
300 هزار تن پلیاتیلن سنگین در سال- زمان بهره‌برداری سال 1386
تهرانناشناخته
no-image-206

پتروشیمی امیرکبیر

استان: تهران | شهر: تهران
تولید 140هزار تن پلیاتیلن سنگین در سال، 300 هزار تن پلیاتیلن سبک خطی و سنگین در سال، 300هزار تن پلیاتیلن سبک
تهرانناشناخته
no-image-207

پتروشیمی مارون

استان: خوزستان | شهر: ماهشهر
تولید 300 هزار تن پلیاتیلن سنگین در سال، تولید 300 هزار تن پلیپروپیلن در سال
ماهشهرناشناخته
no-image-208

پتروشیمی اروند

استان: تهران | شهر: تهران
تولید PVC سوسپانسیون (300 هزار تن در سال) زمان بهره‌برداری سال 1386
تهرانناشناخته
no-image-209

پلیمر آریا ساسول

استان: آذربایجان شرقی | شهر: تبریز
بسته‌بندی کالا
تبریزناشناخته
no-image-210

پتروشیمی جم

استان: تهران | شهر: تهران
تولید 300 هزار تن پلیاتیلن سنگین و سبک در سال، تولید 300 هزار تن پلیاتیلن سنگین در سال، تولید 300هزار تن پلیپروپیلن
تهرانناشناخته
no-image-211

پتروشیمی لرستان

استان: تهران | شهر: تهران
تولید پلیاتیلن سبک (300 هزار تن در سال)
تهرانناشناخته
no-image-212

پتروشیمی بوعلی سینا

استان: خوزستان | شهر: بندر امام خمینی
تولید 400 هزار تن پارازایلین در سال
بندر امام خمینیناشناخته
no-image-213

پتروشیمی برزویه

استان: تهران | شهر: تهران
تولید 750 هزار تن پارازایلین در سال
تهرانناشناخته