پلی آمید PA

ما 86 مورد مطابق با جست و جوی شما پیدا کردیم


no-image-868

تولیدی و صنعتی احسان پلاستیک گستر

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
تولید انواع فیلم های پلی اتیلن (نایلون)کشاورزی، بسته‌بندی نایلون شرینک تک لا جهت مصارف بسته‌بندی از عرض 8 سان
[map-city]ناشناخته
no-image-2073

تولیدی و صنعتی البرز پلاست

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
تولید نایلون از عرض 8 سانتیمتر الی 8 متر، انواع کیسه نایلون، نایلکس، سلفون، انواع شلنگ طناب و نخ، انواع نایلونه
[map-city]ناشناخته
no-image-1514

جام رنگین لیا (تکران شیمی)

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
تولید انواع کیسه فریزر نایلون
[map-city]ناشناخته
no-image-994

حوا پلاستیک

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
تولید فیلم پلاستیک عریض
[map-city]ناشناخته
no-image-1416

حیدری (سروش پلاستیک)

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
تولید کننده نایلکس و کیسه فریزر، فیلم پلیاتیلن
[map-city]ناشناخته
no-image-1395

خوبان پلاست

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
تولیدکننده انواع فیلم‌های کشاورزی و گلخانه‌ای، فیلم شرینک، کیسه فریزر و زباله
[map-city]ناشناخته
no-image-5667

خیام پلاستیک

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
نایلون، نایلکس ، سلفو
[map-city]ناشناخته
no-image-3268

دانیال پلاستیک

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
نایلون و نایلکس
[map-city]ناشناخته
no-image-4196

درخشان پلاست تبریز

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
تولیدکننده انواع نایلون، نایلکس، سلفون
[map-city]ناشناخته
no-image-1528

دژ پلاست

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
تولید نایلون و نایلکس از عرض 5 تا 220 cm به صورت رول و کیسه
[map-city]ناشناخته
no-image-2745

دلفین شمس

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
تولید نایلکس زباله و فریزری
[map-city]ناشناخته
no-image-2804

دنیا پلاست کامکاران

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
تولیدکننده و صادرکننده انواع نایلون و شرینک، تولید و پخش انواع نایلون کشاورزی، گلخانه‌ای ساده و UVدار، شرینک
[map-city]ناشناخته