تلفن اصلی:
+98 (71) 2285595
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید نجف زاده
تلفن‌های دیگر +98 (71) 2273294
آدرس پستی

شیراز، خ باغتخت، جنب باشگاه فرهنگیان

موبایل پاسخگو +98 (917) 7001160

چاپخانه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه