تلفن اصلی:
+98 (21) 36280873
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی فامیل دردشتی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 36280874
فکس +98 (21) 36278930
آدرس پستی

اصفهان، خیابان نظر شرقی، ساختمان اشکان، واحد 10

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.apadanapg.com

تولید کیسه های پلی پروپیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه