تلفن اصلی:
+98 (21) 22712918
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 25917759
آدرس پستی

تهران، کارگر شمالی، روبروی بیمارستان قلب، خیابان شکراله، پلاک 134، واحد 3

وب سایت www.ringcap.com/

تولید تشتک آسان بازشو

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه