تلفن اصلی:
+98 (78) 22226277
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی محسن زاده
آدرس پستی

گراش،خ کمربندی، جنب کبابسرای صالح

چاپ سیلک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه