تلفن اصلی:
+98 (41) 36309020
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا منوری قهرمانی
تلفن‌های دیگر +98 (41) 36309021-2
فکس +98 (41) 36309020
آدرس پستی

تبریز، جاده تهران، شهرک صنعتی عالی نسب، خیابان صنعت سوم

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.ishikplast.ir

تولید انواع ظروف یکبار مصرف با چاپ IML در اوزان مختلف برای بسته بندی مواد غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه