تلفن اصلی:
+98 (21) 33963432
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضوی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 33937564
آدرس پستی

تهران،خیابان سعدی شمالی،مصباح،پلاک 154

مرکز تخصصی تولید پاکت های تبلیغاتی، مرکز فروش و پخش انواع پاکت آماده

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه