تلفن اصلی:
+98 (21) 77595421
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی طاهریان
آدرس پستی

تهرا،خیابان دماوند،ایستگاه فرودگاه خیابان غفاری کوچه هشت متری شرقی،پ39

موبایل پاسخگو +98 (912) 1577729

خدمات پس از چاپ
نصب و راه اندازی ماشین چاپ سیلک ساکورایی،چاپ انواع یووی موضعی،امباس،برجسته،شنی،اکلیلی،چاپ سیلک خاص

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه