تلفن اصلی:
+98 (21) 88737493
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88500861
شخص پاسخگو پازوک
موبایل پاسخگو +98 (912) 3783108

انواع سطل و سبد پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه