تلفن اصلی:
+98 (912) 3065047
ارسال پیام به شرکت
پست الکترونیک [email protected]

تدریس تخصصی روابط عمومی و روزنامه نگاری، ارتباطات موثر، مدیریت بحران،نگارش اداری، مسئولان دفاتر،مدیریت بازاریابی و تبلیغات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه