تلفن اصلی:
(+21) 66824935
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سمیرا شعبانی
فکس (+21) 66805417
آدرس پستی

تهران، شادآباد، خیابان هفده شهریور، میدان بوربور، خیابان عبدالرحیمی، پلاک 24

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.eyvaztechnic.com

تولید انواع شیرآلات کنترلی، تجهیزات کنترل سطح مایعات و تله بخار

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه