تلفن اصلی:
+98 (21) 33906505
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 33118226
موبایل پاسخگو +98 (912) 1723480

سازنده انواع قالب های برش،مجهز به دستگاه برش لیزر،خم کن اتومات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه