تلفن اصلی:
+98 (21) 77199940
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 77258465
آدرس پستی

تهران، میدان رسالت، کوچه شهید مهدی

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.nivanprint.ir
تلگرام www.t.me/NIVAN_PRINT
اینستاگرام www.instagram.com/NIVAN_PRINT
واتساپ 0935 7776110

مرکز تخصصی چاپ لارج فرمت، وایت فرمت، ایندور اکوسالونت، سالونت، لیمینیت، پلات

گروه کاری


شرکت‌های مشابه