تلفن اصلی:
+98 (26) 32739019
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (26) 32775669
آدرس پستی

کرج، خیابان مظاهری، پلاک 28

وب سایت www.vistorbag.com
موبایل پاسخگو +98 (912) 3667852
تلگرام کلیک کنید
اینستاگرام کلیک کنید

تولید و پخش ساک‌های خرید پارچه‌ای در انواع فلت، ته کاست، سه‌طرف کاست.
تولید و پخش پوشه دکمه‌دار پارچه‌ای و طلقی.

گروه کاری


شرکت‌های مشابه