تلفن اصلی:
+98 (26) 36109434
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (26) 36109436
آدرس پستی

کیلومتر24 جاده مخصوص کرج (گرمدره) بعد از اتمسفر، خیابان سروستان، نبش کوچه سرو دوم

اینستاگرام کلیک کنید

گروه کاری


شرکت‌های مشابه