تلفن اصلی:
+98 (21) 55253011
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 55272014 / 55259559
فکس +98 (21) 55266510
آدرس پستی

تهران،بزرگراه سعیدی شهرک صنعتی چهاردانگه خیابان آهنکاران،خیابان 14/5 بهمن،پ 18

کد پستی 3319165334
پست الکترونیک [email protected]

ساخت و تیز کردن انواع تیغه برش ،تامین کننده و خدمات سنگ زنی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه