تلفن اصلی:
+98 (21) 56230405
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فریبرز اکبر پور فشمی
فکس +98 (21) 56236812
آدرس پستی

تهران،شهرک صنعتی شمس آباد

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.0ta100sanat.com

بسته بندی مواد غذایی،چاپ صنعتی و ظروف IML

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه