تلفن اصلی:
+98 (51) 37297390
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (915) 1155987
فکس +98 (51) 36515584
آدرس پستی

مشهد بزرگراه آسیایی آزادی 127 نبش آزادی 127/6

موبایل پاسخگو +98 (915) 3154107
کلید واژه‌ها   

تولیدکننده محصولات پلیمری صنعتی
نیلون، نایلکس و شرینک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه