تلفن اصلی:
+98 (21) 88240701
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88267586
فکس +98 (21) 88267784
آدرس پستی

تهران، بزرگراه جلال آل احمد بین پل های گیشا و آزمایش پ 135 ط 3واحد5

وب سایت www.afshannegar.com

چاپگر تخصصی تک هد  تخم مرغ


شرکت‌های مشابه