تلفن اصلی:
+98 (17) 6249147 ~ 9
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اسماعیل عجم خیجی
فکس +98 (17) 6249149
آدرس پستی

شهرک صنعتی علی اباد

فوم پلی استایرن ضد آتش

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه