آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (71) 38422005
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی علیپور
تلفن‌های دیگر +98 (917) 1901919
فکس +98 (71) 38224535
آدرس پستی

شيراز - بلوار امير کبير - قبل از پليس راه سمت چپ

کد پستی 7178643689
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.alipour.ir
آدرس کارخانه

شيراز - بلوار اميرکبير - بالاتر از پليس راه بعد از پل گچي

مخازن و قالب فلزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه