تلفن اصلی:
+98 (71) 7305045
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی اکبر امینی
آدرس پستی

شیراز، ابتدای ب نصر، نرسیده به خ جهانگردی سمت راست

جعبه سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه