تلفن اصلی:
+98 (71) 8323233
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ابراهیم امیری
آدرس پستی

شیراز، بلوار امیر کبیر روبروی بلیس راه خ عصر ا یران ک اول سمت راست

موبایل پاسخگو +98 (917) 1127380

جعبه سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه