تلفن اصلی:
+98 (71) 32602292
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رحیم شه کلاهی
تلفن‌های دیگر 36272205
فاکس +98 (71) 32602957
آدرس پستی

شیراز-خیابان عفیف آباد-ساختمان101 -طبقه سوم-واحد10

پست الکترونیک [email protected]

تولید انواع ورق 3لا و 5لا 

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه