تلفن اصلی:
+98 (21) 88531012 ~ 13
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 33997415
فکس +98 (21) 88515519
آدرس پستی

تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان هویزه - شماره ٦٥ - طبقه اول

وب سایت کلیک کنید

ارائه دستگاه های چاپ روی پارچه،اکوسالونت،،دوخت حرارتی فلکسی و بنر


شرکت‌های مشابه