تلفن اصلی:
+98 (41) 366778481
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسام هاشمی منیری
فکس +98 (41) 36309221
آدرس پستی

تبریز،کیلومتر 10 جاده تهران،شهرک صنعتی عالی نسب خیابان صنعت

وب سایت www.arman-co.ir

تولید درب آسان بازشو کلید دار فولادی،لاک زنی و چاپ بر روی فلز،تولید قوطی کششی2 تکه


شرکت‌های مشابه