تلفن اصلی:
+98 (21) 33982848
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد مهدی شاکریان
فکس +98 (21) 33982849
آدرس پستی

تهران،میدان بهارستان،خیابان ظهیرالاسلام،خیابان امید آزادی خواه،بعد از صندوق جاوید پ51

وب سایت www.arvinpaper.com
کلید واژه‌ها   

کاغذ چسبدار،کاغذ بالک،عطری و قرآنی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه