تلفن اصلی:
+98 (21) 66424400
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 66910945
فکس +98 (21) 66932323
آدرس پستی

خیابان آزادی، نبش اسکندری شمالی، ساختمان 241، طبقه 4، واحد 1

وب سایت کلیک کنید

سازنده (دستگاه ها و تجهیزات پودر تخم مرغ و مایع)
ظروف و بسته بندی
افزودنی ها
دارویی


شرکت‌های مشابه