تلفن اصلی:
+98 (21) 66392039
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی باریک بین
فکس +98 (21) 66392040
آدرس پستی

تهران بزرگراه فتح،بعداز میدان شیر پاستوریزه مقابل فتح11 مجتمع تجارت استیل ایران،پ164

وب سایت www.assp.ir
موبایل پاسخگو +98 (912) 1197494

تولید کننده پمپ های استنلس،صنایع دارویی،غذایی،نفت و پتروشیمی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه