تلفن اصلی:
+98 (23) 33652315 ~ 6
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی رضا علی
تلفن‌های دیگر +98 (912) 1157060
آدرس پستی

سمنان-سمنان-شهرک صنعتی شرق - خیابان توسعه - نبش توسعه اول

تولید ظروف یکبار مصرف

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه