تلفن اصلی:
+98 (21) 66066822
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رسول طهماسبی
فکس +98 (21) 66037497
آدرس پستی

تهران،بزرگراه یادگار امام بلوار شهید تیموری پ81

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.cartoandpaper.ir

کارتن و ورق

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه