تلفن اصلی:
+98 (71) 38203812
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی ایران نژاد
آدرس پستی

شیراز،سه راه بهار، ابتدای خ شمس، چاپ خاورمیانه

موبایل پاسخگو +98 (917) 9113005

چاپخانه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه