تلفن اصلی:
+98 (71) 32356592
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد رضا خمیسی
آدرس پستی

شیراز، خیابان لطفعلی خان زند پاساژ زمانی ط زیر زمین (روبروی سینما شیراز)

موبایل پاسخگو +98 (938) 0366004

چاپخانه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه