تلفن اصلی:
+98 (71) 38438011
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین واحدی پور
آدرس پستی

شیراز،خیابان پاسداران (زرهی)ایستگاه ٢ نبش خ فلاحی روبروی پست شهید رجائی

موبایل پاسخگو +98 (917) 1140991

چاپخانه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه