تلفن اصلی:
+98 (71) 32226896
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی سنجری
آدرس پستی

شیراز،خیابان ٢٢ بهمن، چاپ سنجری

موبایل پاسخگو +98 (917) 3146045

چاپخانه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه