تلفن اصلی:
+98 (71) 32355629
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی اکبر شفیعی
آدرس پستی

شیراز،خیابان قصر الدشت، نرسیده به سینما سعدی، سمت چپ ک اول

موبایل پاسخگو +98 (917) 3169332

چاپ دیجیتال

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه