تلفن اصلی:
+98 (71) 6201628
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل تورج یوسفی
آدرس پستی

شیراز، شهرک گلستان، فاز١، خ شهید دلداری، روبروی هنرستان آزادی کار و دانش، مجتمع تجاری، ردیف سوم

موبایل پاسخگو +98 (917) 7381763

چاپخانه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه