تلفن اصلی:
+98 (71) 37361365
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرزاد سنجری
آدرس پستی

شیراز بلوارسیبویه -بعداز بهداشت-روبروی بانک ملی
٠٩١٧١١١٨٥٩٣ ناظم‌زادگان

موبایل پاسخگو +98 (917) 3146045

چاپخانه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه