تلفن اصلی:
+98 (21) 44513000 ~ 5
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 44514423
فکس +98 (21) 44514425
آدرس پستی

نهران،کیلومتر5 جاده مخصوص کرج،نبش بلوار شیشه مینا

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.chapentesharat.ir

طراحی،لیتوگرافی،چاپ، صحافی، بسته بندی


شرکت‌های مشابه