تلفن اصلی:
+98 (34) 58133290 ~ 2
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل پیمان سالاری شریف
فکس +98 (34) 33386124 ~ 9
آدرس پستی

کرمان،شهرک صنعتی شماره 2،خیابان یاسمن،انتهای خیابان 5

کلید واژه‌ها   

بازرگانی – صادرات-واردات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه