تلفن اصلی:
+98 (612) 6242868
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید محمدخواه
تلفن‌های دیگر 6242868
فکس 6242868
آدرس پستی

چهارراه شهید رجائی، لوازم پزشکی ابن‌سینا (جناب سپهری)

تلفن کارخانه 6242868 (0612) - 09169182133
فکس کارخانه 6242868 (0612)
کلید واژه‌ها  

خدمات بسته بندی مواد غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه