تلفن اصلی:
+98 (21) 88797962
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اسدالله رستگارپور
تلفن‌های دیگر 88797962 / 88774648 / 88777295 / 88883500
فکس 88797962 / 88774648 / 88777295 / 88883500
آدرس پستی

میدان ونک، خیابان ونک، شماره های 21 و 27، واحد بسته بندی

کد پستی 19946
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 6-2234560 (0584) - روابط عمومی: داخلی 390
فکس کارخانه 22219000 (0584)
آدرس کارخانه

کیلومتر 17 جاده بجنورد، شیروان ص.پ: 1413

کلید واژه‌ها  

تولیدکننده ملامین، اوره و آمونیاک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه