تلفن اصلی:
+98 (21) 88794775
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88794775 / 88792472 / 88792462
فکس 88794775 / 88792472 / 88792462
آدرس پستی

خیابان گاندی جنوبی، کوچه شهید پالیزوانی (هفتم)، شماره 17

پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 2-2623400 (0652)
فکس کارخانه 2623400 (0652)
آدرس کارخانه

بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3

کلید واژه‌ها   

شرکت‌های مشابه