تلفن اصلی:
+98 (21) 88603500
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88603500
فکس 88603500
آدرس پستی

خیابان شیخ بهایی شمالی،کوچه اورفی شیرازی، شماره 7،‌طبقه دوم

تلفن کارخانه 7-7323306 (0772)
آدرس کارخانه

استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)

کلید واژه‌ها   

طرح GTL اول

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه