تلفن اصلی:
+98 (21) 88040601
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88040601 / 88066629
فکس 88040601 / 88066629
آدرس پستی

خیابان شیخ بهایی شمالی، پایین تر از میدان شیخ بهایی، کوچه دانشور غربی، کوچه منصور، پلاک15

پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 7323295-7323335-7323330 (0772)
فکس کارخانه 7323208 (0772)
آدرس کارخانه

استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)

کلید واژه‌ها   

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه