تلفن اصلی:
+98 (21) 88304801
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88304801 / 88839514
فکس 88304801 / 88839514
آدرس پستی

بلوار کریمخان زند، جنب خیابان خردمند شمالی، شماره 83، ساختمان شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، واحد بسته بندی

کد پستی 15858
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 6-7294970 (0831) - روابط عمومی: داخلی 125 و 144
فکس کارخانه 7294978 (0831)
آدرس کارخانه

کرمانشاه، کیلومتر 8 جاده بیستون ص.پ: 1618-67155

کلید واژه‌ها   

طرح الکیل بنزین خطی LAB

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه